Lise-1


Sınav için çalışma soruları.

Lise 1. sınıf kimya dersi birinci dönem örnek soruları;                 2013-2014

 

1-     Maddenin tanımını açıklayarak yazınız.

2-     Maddenin ayırt edici özelliklerini açıklayarak yazınız.

3-     Fiziksel değişim ve kimyasal değişimlerin tanımını yapınız ve aralarındaki farkları yazınız.

4-     Çözeltinin tanımını yapınız. Örnek vererek açıklayınız.

5-     Alaşımın tanımını yapınız. Örnek vererek açıklayınız.

6-     Seyreltik ve derişik çözelti nedir, açıklayınız.

7-     Çözünürlüğü açıklayınız.

8-     Homojen ve heterojen karışımların tanımını yapınız ve aralarındaki farkları açıklayarak yazınız.

9-     Heterojen karışımlar kaç gruba ayrılır? Açıklayarak yazınız.

10- Karışımlar hangi yöntemlerle ayrılır?

11- Basit damıtma düzeneğini çiziniz. Aseton ve su karışımının ayrıştırılmasını bu düzenekte gösteriniz.

12- Bileşiklerin ayrıştırılması yöntemlerini yazınız.

13- Suyun elektroliziyle ilgili bildiklerinizi yazınız.

Termit

    Termit tepkimesi Alüminyum'un başka bir metal oksidi ile (özelikle Demir oksit) girdiği tepkimedir. Bu maddelerin karışımına da Termit adı verilir. Ortalama 2370 °C'de gerçekleşen reaksiyon sonucunda Alüminyum oksit, diğer metalin element hali ve çok büyük miktarda ısı açığa çıkar.

   Demir oksit'ten yapılan termitin en efektif karışımı kütlece %25.3 alüminyum ve %74.7 demir oksitten oluşur. Bu karışım Termit adı altında kaynak işlemi için ısı üretiminde kullanılmaktadır. Tepkime şu şekildedir:

Fe2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Fe                 (Ortaya çıkan enerji;    ΔH = -851.5kJ/Mol)
Bakır elde etmek  için ise tepkime;
3 CuO + 2 Al → 3 Cu + Al2O3

   Termit tepkimelerinin en çok kullanılan alanı demiryolu raylarının birleştirilmesidir. Bu tepkime sayesinde çok yüksek sıcaklıkta eriyik olarak elde edilen demir ve bir miktarda paslanmasını engelleyecek türde alaşım rayların birbirlerine kaynak yapımında kullanılır. Yanda bu konuyla ilgili videoda bu işlemin nasıl yapıldığını görebilirsiniz.

Süperiletkenler

Süperiletken (Üstüniletken), elektriksel iletkenlikleri sonsuza ulaşan maddelere denir. Bazı element ve alaşımlar belirli bir sıcaklık (Kritik sıcaklık:Tc) seviyesine veya o kritik sıcaklığın altına doğru soğutulduklarında süperiletkenlik özelliği kazanırlar.

Yandaki videoda, süperiletken bir madde, sıvı azotla soğutulduktan sonra manyetik ortamdaki hareketleri incelenmektedir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.